Reportage

Published on August 30th, 2017 | by Marius

0

Escher la Palat sau jocurile imaginației vizuale

Marius Tita

Winter Palace of the Queen Mother Emma a Olandei is in the middle of The Hague and could pass for a lovely old building and so,,ro,Anyway,,ro,It is the only public building in the city that preserves the original royal ambience,,ro,specifies a palace,,ro,It was built in,,ro,Dutch name is Paleis Lange Voorhout and one that made him famous,,ro,regina Emma,,fr,I bought,,ro,There are state and queens Wilhelmina,,ro,Juliana and Beatrix,,ro,municipal palace was sold by Juliana,,ro. Oricum, este singura clădire publică din acest oraş care păstrează ambianţa regală originală, specifică unui palat. A fost construit în 1760, numele olandez este Paleis Lange Voorhout iar cea care l-a făcut celebru, regina Emma, l-a cumpărat în 1896. Acolo au stat şi reginele Wilhelmina, Juliana şi Beatrix. In 1991, palatul a fost vândut municipalităţii de către Juliana, now again princess after abdicating in favor of his daughter,,ro,As he had his mother and her daughter would do,,ro,Beatrix,,en,king of Holland for now,,ro,Willem Alexander,,nl,Adelheid Emma Wilhelmina Theresia of Waldeck-Pyrmont,,en,Queen that Emma,,ro,It is one of the most popular royalty,,ro,at least in Dutch history,,ro,which has several outstanding queen,,ro,the princess of the small German principality Waldeck-Pyrmont that few have heard,,ro,he became the second wife of King widower Dutch,,ro,Willem al III-lea,,en, aşa cum făcuse şi mama sa şi avea să facă şi fiica ei, Beatrix, în favoarea regelui Olandei de acum, Willem-Alexander.

Adelheid Emma Wilhelmina Theresia of Waldeck-Pyrmont, adică regina Emma, este unul dintre cele mai populare capete încoronate, cel puţin din istoria Olandei, care are mai multe regine de excepţie. S-a născut în 1858, ca prinţesă a micului principat german Waldeck-Pyrmont de care puţini au auzit. The 21 de ani a devenit a doua soţie a regelui văduv al Olandei, Willem al III-lea. In 1890 she becomes a widow,,ro,and regent,,ro,for their only daughter,,ro,regina Wilhelmina,,en,a true hero of the Second World War,,ro,Enthronement of ladies ended the personal union with Luxembourg,,ro,that ended in such a situation,,ro,Ie Luxembourg does not accept women on his throne,,ro,Died,,ro,and did not get to see his kingdom invaded by Hitler's troops,,ro,But Queen Emma's not home,,ro,in his Winter Palace,,ro,the palace is full of drawings and Maurits Cornelis Escher's visions,,ro, dar şi regentă, within 1898, pentru singura lor fiică, regina Wilhelmina, o adevărată eroină a celui de al Doilea Război Mondial. Urcarea pe tron a doamnelor a pus capăt uniunii personale cu Luxemburgul, care se încheia într-o astfel de situaţie. Adică Luxemburgul nu accepta femei pe tronul său. A murit în 1934, şi nu a apucat să îşi vadă regatul invadat de trupele lui Hitler.

Dar regina Emma nu este acasă, în Palatul său de iarnă. Now, palatul este plin de desenele şi viziunile lui Maurits Cornelis Escher, a highly original Dutch artist,,ro,in particular graphic,,ro,playing in a very creative perspective and visual effects,,ro,We are also in short M,,ro,Escher,,en,but it has nothing to do with notions of origin American music today,,ro,The artist was born in,,ro,when adulthood and became Queen Wilhelmina receive full and Emma lost regency and became Queen Mother,,ro,His father was a civil engineer,,ro, grafician în special, care se joacă într-un mod foarte creativ cu perspectiva şi efectele vizuale. Îl aflăm şi sub prescurtarea M. C. Escher, dar nu are nimic de a face cu noţiunile muzicale de sorginte americană din zilele noastre! Artistul s-a născut în 1898, când Wilhelmina căpăta majoratul şi devenea regină deplină iar Emma pierdea regenţa şi devenea regina-mamă.

Tatăl său era inginer constructor, so it was possible that pictures they drew and amaze us as to be "seen" as a child and listening to tales,,ro,in the northern,,ro,heavy,,ro,dark,,ro,His work has exceeded the area,,ro,He arrived at the school,,ro,where Escher learned to draw and "sculpt" woodcut,,ro,visited Italy and Spain,,ro,It is greatly impressed by what he sees,,ro,made beautiful landscapes but not inclined to balance realism that had been done,,ro,Alhambra has geometries artistic revelation,,ro,symmetries their magic,,ro, din cele nordice, grele, întunecate. Creaţia sa a depăşit această zonă, a ajuns în partea de şcoală, unde Escher a învăţat să deseneze şi să „sculpteze” gravuri în lemn.

In 1922 a vizitat Italia şi Spania, este impresionat puternic de ce vede, realizează superbe peisaje dar balanţa nu înclină spre realismul care a mai fost făcut.

La Alhambra are revelaţia geometriilor artistice, cu simetriile lor vrăjite, chained repetitions that take you into other dimensions,,ro,A fantastic depth,,ro,in the arts,,ro,what we call,,ro,optical illusion,,ro,it different visual effects but imaginative,,ro,Mathematicians are pleased to analyze and creation,,ro,especially that Escher had no formal training in the field,,ro,his achievements are intuitive,,ro,the result of a unique artistic imagination,,ro,No need to suffer from vertigo as you grab on your way out of logic dizziness its image,,ro,courses and talks continue,,ro,fractures and illogical connections but,,ro. A aprofundat fantastic, în zona artistică, ceea ce numim, commonly, iluzia optică. As a matter of fact, este vorba de efecte vizuale diverse dar pline de imaginaţie. Matematicienii sunt încântaţi să-i analizeze creaţia, mai ales că Escher nu avea studii în domeniu, realizările sale fiind intuitive, rodul unei imaginaţii artistice aparte. Nu este nevoie să suferi de vertij ca să te apuce ameţeala când ieşi din logica imaginilor sale, în cursuri şi discursuri continue, în fracturi şi legături ilogice dar care, in terms of artistic creation,,ro,They are possible,,ro,Tie Hieronymus Bosch agglomerations with countless daring style and gives infinite geometric circular or that which takes place beyond the horizon of their own design,,ro,Möbius and his band return to the philosophy of his work revealed utopian spaces,,ro,Especially after hands that draw each other,,ro,I started to believe in special humor of the original artist,,ro,Maurits Cornelis Escher dies,,ro,He was a forgotten artist,,ro, sunt posibile. Leagă aglomeraţiile stil Hieronymus Bosch cu nenumărate îndrăzneli geometrice şi le dă infinitatea circulară sau pe cea ce se derulează dincolo de orizontul propriului desen. Möbius şi a sa bandă revin în filosofia spaţiilor utopice dezvăluită de opera sa. Mai ales după mâinile care se desenează una pe alta, am început să cred în umorul aparte al originalului artist. Maurits Cornelis Escher moare în 1972. Nu era un artist uitat, but one far from being praised as currently and recently,,ro,exhibition M,,ro,Escher is permanent and is called "Escher in Het Paleis",,ro,Escher in the Palace,,ro,Run the tools etching artist and reach an attic games Escher's visual spirit,,ro,Escher,,nl,Lange Voorhout,,nl,Escher at the Palace or visual imagination games,,ro.

Expoziţia M. C. Escher este permanentă şi se numeşte „Escher in Het Paleis”, Escher în Palat. Pornește de la instrumentele de gravură ale artistului și ajunge la o mansardă de jocuri vizuale în spiritul lui Escher.

Escher in Het Paleis, Lange Voorhout 74, Make

1

10 14

15

16.1 16 17 18

21

24 25.2

25.1 25

26.1 26

27 27.1

29

30 31 39 40 41

42 48

50

51.1 51

52.1 52.2 52.3

52 54

56

57 58 59 60

61 62

63

64

65

66

68

69 70.1

71 72

75 76 77 78

79 80

85 86

90

93 94 95

100

Cristina Tița, Mihnea Tie> and

101

120

Tags: , , , , ,


About the AuthorBack to Top ↑