Reportaj

Published on mai 16th, 2016 | by Marius

0

La Istanbul, despre arta bizantină

3

Trăim, estetic, într-o lume născută din lumina Bizanțului pe care atât de puțin îl cunoaștem deși ne închinăm la el și prin minunata sa alcătuire îl vedem pe Hristos. Dacă știm asta, vom privi cu alți ochi picturile din bisericile noastre, de lemn sau de mult zid. Cu aceste gânduri au mers în Bizanț, acum Istanbul, oraș-mamut cu o populație cât România, un grup de pasionați ai măreței și subtilei arte, la un seminar și o cercetare organizată de mai multe cluburi UNESCO și ICR Istanbul.

Simpozionul „Arta şi civilizaţie în spatiile monahale româneşti“, organizat de Federaţia Română a Asociaţiilor, Cluburilor şi Centrelor pentru UNESCO, a avut, la a Vlll-a sa ediție, tema:  Origini bizantine ale artei româneşti. Succint, programul simpozionului a arătat astfel:

 1. Eugenia Antonescu – istoric de artă, Clubul România UNESCO: O emblemă a artei de influenţă bizantină a Bucureştiului: Biserica Kretzulescu.

 2. dr. Elena Armenescu – Arta bizantină – mărturia evlaviei – de la catedrala Sf. Sofia până la bisericile ctitorite de domnitorul C. Brâncoveanu și urmașii săi.

 3. Luiza Barcan – istoric de artă, membră UAP: Cultivarea tradiţiei bizantine în creaţia lui Alexandru Nancu.

 4. conf. univ. dr. Carmen Cornelia Bălan – Universitatea Suceava: Sfânta Mănăstire Voroneț – „Simfonia” între stat și biserică.

 5. Monahia Daniela (Mihaela Nechifor) – Mănăstirea Voroneţ: Sfânta Mănăstire Voroneţ – Vatră de duhovnicie în trecut şi azi.

 6. Lector univ. dr. Mihai Dumitru (Universitatea de Arte Bucureşti): Pictura bizantină şi postbizantină în Ţările Române – stil şi tehnică.

 7. Ana Maria Harţuche, istoric de artă, Gabriela Cloşcă, muzeograf – Muzeul Judeţean Brăila – Reflexe bizantine în arta zugravului Ioan Bărbul ot Săcele.

 8. Monahia dr. Gabriela Platon – Mănăstirea Voroneţ: Sfânta Mănăstire Voroneț – imagine şi simbol iconografic din perspectiva paradigmei culturale bizantine şi postbizantine.

 9. dr. Filofteia Pally, dr. Iustin Dejanu – director, respectiv director adjunct al Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti: Influenţe bizantine în viața medievală a Argeșului.

 10. dr. Elena Preda – preşedinte Clubul România – UNESCO: Figura umană reprezentată în iconografia românească de influenţă bizantină.

 11. dr. Claudiu Tiţa, drd. Diana Ştefănescu – muzeografi, Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti: Bizanțul de la Argeș.

 12. dr. Marius Tiţa – istoric de artă; redactor-şef Radio România Internaţional: Pentru o estetică a intermediarului în arta bizantină.

 13. dr. Mihaela Varga – istoric de artă, secretar general al Federaţiei Române a Asociaţiilor, Cluburilor şi Centrelor pentru UNESCO: Structuri stilistice bizantine în creaţia lui Theodor Pallady.

 1 2

5 3

Mihaela Varga      Filofteia Pally

1 2

Mihai Dumitru

4

Pr. dr. Sergiu Vlad

Simpozionul „Arta şi civilizaţie în spatiile monahale româneşti –

Origini bizantine ale artei româneşti“ la ICR Istanbul

6 7

9 11

15 14  17  16

Acasă la Dimitrie Cantemir

18

20 21

Invitație la Estetica stadiului intermediar (Biserica Chora)

22 23

30

Ascultându-l pe părintele Sergiu-Marcel Vlad, parohul bisericii ortodoxe române

Sf Paraschevi Pikridion din Istanbul

  42 43

41

În fața bibliotecii din Sfânta Sofia

44

Clanul întâplător Tița, Marius Tița și Claudiu Tița-Nicolescu

45 46

50

56

Prima cântare creștină în biserica Sfânta Irina de un mileniu și jumătate

57

58 59

Pictorul Mihai Dumitru, lector universitar, printre pietrele Bizanțului

55

În curtea palatului Topkapî, înainte de asalt, adică de vizitare

Tags: , , , , , , , , , , , , ,


About the AuthorBack to Top ↑