Eveniment

Published on octombrie 6th, 2023 | by Marius

0

Szekely Ilona Tünde, pictura ca o Pasăre albastră

Marius Tița

Nu este primul matematician care se dedică artei plastice. Mai mult, cine are structura înțelegerii fenomenelor care cer rigoarea științifică are o sensibilitate aparte pentru exprimare plastică și o înțelegere mult mai curajoasă a suprafeței picturale. Cine lucrează cu infiniturile dintr-o simplă înscriere de simboluri pe hârtie, nu are limite nici în căutarea sensurilor cromatice și vibrante ale picturii. Introspecția apropie strădania sa plastică de abordarea filosofică a destinului creator, a descoperirii profunde a creației plastice, apropierea modului artistic de exprimare și interpretare.

Pentru pictorița Szekely Ilona Tünde creația plastică este o chemare, o pasiune de-o viață, un destin modern căruia i se dedică cu toată puterea și inspirația. A făcut pașii necesari, a absolvit studiile universitare și postuniversitare în domeniu și, mai mult decât atâta, a pictat. Descoperă cu fiecare tușă minunea picturii și fiecare simeză la care participă o aduce în ardentul peisaj contemporan al creației plastice din România.

Cu încântare am descoperit expoziția deschisă recent la Muzeul de Artă din Satu Mare, numită ”Interferențe”, a V-a în ordinea simezelor personale realizate de artistă. Este un eveniment cultural de amplă rezonanță care ne împărtășește o construcție plastică puternică și coerentă, cu temă profundă și abordarea temeinică specifică unei opere serioase, o strădanie de artist care știe și poate descrie o lume aparte, personală. Este evidentă dorința de comunicare către public a exprimării sale plastice de o formă aparte și originară.

În spațiul aparte dedicat de muzeul din Satu Mare creației contemporane, expoziția de pictură artistei Szekely Tünde ne oferă o lectură cursivă și unitară a simezei și ne propune o atentă cercetare a fiecărei lucrări din acest ansamblu spiritual. În acest context, fiecare dintre picturile expuse se poate constitui într-un capitol aparte al unei discuții plastice edificate sub titlul emblematic ”Interferențe”.

Cromatica creează o atmosferă deschisă de sinceritate și de siguranță în atmosfera ce înconjoară picturile și întreaga expoziție. Tonurile subtile se exprimă cu temeinicie în formule emblematice, expresive, care susțin întreaga structură ideatică. Iar aceasta este o zonă amplă, de mare generozitate culturală, cu observații din tradițional și natural, din teluric și solar, din vegetal și mineral, din biblic și simbolismul imaginativ. Armonia picturală este atmosfera determinantă a simezei, nu întâlnim rupturi de ton sau ritm ci evoluții și treceri, conform magicei partituri a creației plastice ce învăluie pictura înfăptuită de Szekely Ilona Tünde.

Marius Tița, Szekely Ilona Tunde

Tags: ,


About the AuthorBack to Top ↑