Event

Published on September 18th, 2017 | by Marius

0

Painting full of Marin Petre Constantin,ro

MARIN PETRE CONSTANTIN,,ro,exhibition of paintings and drawings,,ro,History Museum Targoviste,,ro,Margaret Petre and Gheorghe Iordache Petre,,ro,and host of the event,,ro,Dr. Ovidiu Cârstina,,ro,Director National Museum Complex "Royal Court",,ro,There are currently around,,ro,paintings,,ro,predominantly illustrating the dialogue plastic cityscape,,ro,between the local color of the old city,,ro,a true artist painting workshop Marin Petre Constantin and reconstruction that followed in the years,,ro,Not missing portraits and still life with flowers,,ro,Out several paintings signed by artist Marin Petre Constantin and heritage Art Museum in Targoviste,,ro

expoziţie de pictură şi desen
Muzeul de Istorie Târgoviște.

Vernisajul expoziţiei a avut loc duminică, 10 September 2017, și a fost prezentat de Marius Tiţa. Au participat soţia regretatului artist, Victoria Petre, copii săi, Margareta Iordache Petre si Gheorghe Petre, și gazda evenimentului, dr Ovidiu Cârstina, directorul Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească”.

Sunt prezentate în jur de 70 de picturi, predominant fiind peisajul citadin ce ilustrează dialogul plastic, între culoarea locală a vechiului oraș – un adevărat atelier de pictură al artistului Marin Petre Constantin și a reconstrucției ce a urmat în perioada anilor 1970-1980. Nu lipsesc portretele și naturile statice cu flori. Sunt expuse mai multe picturi ce poartă semnătura artistului Marin Petre Constantin și se află în patrimoniul Muzeului de Artă Târgoviște.

 

Painting full of Marin Petre Constantin,ro

Marius Tiţa

Painted by Marin Petre Constantin is a true epic,,ro,written on easel,,ro,light and color,,ro,His entire life was dedicated,,ro,honest and good,,ro,grace to build images,,ro,to interpret things visible,,ro,faces and landscapes,,ro,narrator intense,,ro,painter describes,,ro,talent and craft,,ro,the days of the world,,ro,are our times,,ro,And if we talk only from us,,ro,recognize that quickly fall into inertia memories,,ro,the evocation and chronicles,,ro,dropping sight subtle art of painting,,ro,In his pictures,,ro,in every corner of Targoviste,,ro,old or new,,ro,annihilated or survivor,,ro,played on cloth or paper Marin Petre Constantin,,ro, scrisă la şevalet, cu lumină şi culoare. Întreaga sa viaţă a fost dedicată, sincer şi cuminte, harului de a construi imagini, de a interpreta văzutele, chipuri şi peisaje. Narator intens, pictorul descrie, cu talent şi meşteşug, lumea din vremurile lui care, sometimes, sunt şi vremurile noastre. Iar dacă vorbim numai de la noi, să recunoaştem că repede cădem în inerţia amintirilor, a evocărilor şi a cronicilor, scăpând din vedere subtila artă a picturii. În imaginile sale, în fiecare colţ de Târgovişte, vechi sau nou, aneantizat sau supravieţuitor, redat pe pânză sau hârtie de Marin Petre Constantin, is a pictorial embodiment magic,,ro,proven every stroke,,ro,In his paintings and life,,ro,painting artist lived in fullness,,ro,This left us and new,,ro,his admirers,,ro,and planted it in the destiny of those who turned to painting wonderful effort,,ro,It's great care in choosing colors,,ro,spaces of light and shadow,,ro,and the vibration of the high,,ro,Time and space and gather art,,ro,speak for themselves in a story mind has no way to stop,,ro,And any painted,,ro,whatever look,,ro,we have brought the admiration forward,,ro,we can give a name,,ro,That life and death,,ro, dovedită în fiecare tuşă. În pânzele sale dar şi în viaţă, artistul a trăit pictura în deplinătate, asta ne-a lăsat şi nou, admiratorii săi, şi asta a sădit în destinul celor pe care i-a îndreptat spre minunata strădanie a picturii. Este grijă mare în alegerea culorilor, a spaţiilor de lumină şi umbră, a înaltului şi a vibraţiei. Şi timpul şi spaţiul se adună în arta sa, vorbind de la sine într-o poveste de spirit ce nu are cum să se oprească. Şi orice a pictat, indiferent ce privim, ce ne-am adus a admiraţie în faţă, îi putem da un nume: Targoviste. Adică viaţă şi moarte, childhood and happiness,,ro,history and oblivion,,ro,Art and memory,,ro,And the creator of this work is Marin Petre Constantin,,ro,Ovidiu Cârstina,,ro,Gheorghe Petre,,ro,artist wife,,ro,Margaret Petre Iordache,,ro,Painter Vasile Popa,,ro,The painter Mihai,,ro,Şerbănescu,,ro,National Museum Complex "Royal Court",,ro,Marin Petre Constantin,,ro,Vasile Popa,,ro, istorie şi uitare, artă şi amintire. Iar creatorul acestei opere este Marin Petre Constantin.

Ovidiu Cârstina, Gheorghe Petre, Victoria Petre, Margareta Iordache Petre, Marius Tiţa

Marius Tiţa

Pictorul Vasile Popa

Pictorul Mihai Şerbănescu

 

 

Tags: , , , , , , , ,


About the AuthorBack to Top ↑