Eveniment

Published on iulie 4th, 2014 | by florin

0

Salvador Dalí, Divina Commedia – Muzeul Național Brukenthal

În data de 15 iulie, Palatul Brukenthal își va deschide porțile pentru admiratorii suprarealismului. Dincolo de importanța prezenței operei lui Salvador Dalí la Sibiu, organizatorii expoziției, Muzeul Național Brukenthal și Euro Art Luxemburg, țin să sublinieze factorul de noutate adus de lucrările care urmează să fie expuse și relevanța deosebită a acestora în cadrul operei artistului. Astfel, expoziția nu este doar un eveniment ci și o etapă în procesul de redescoperire a lui Salvador Dalí, proces inițiat la sfârșitul secolului trecut și care continuă să se realizeze în prezent prin ochii fiecărui privitor.

Text oferit de Thomas Emmerling, curator Euro Art:

Când Salvador Dalí murea, în ianuarie 1989, în cercurile largi ale persoanelor interesate de artă, amintirea lui era marcată de escapadele sale, de viața sa scandaloasă, de extravaganțele și abuzurile pe care și le-a asumat. Dintre operele sale erau cunoscute mai ales picturile în ulei, reproduse în multe calendare de artă și postere; între timp, aceste opere se găsesc în cele mai mari muzee naționale și galerii ale lumii.
“Ceasurile topite”, “cârjele”, “elefanții cu picioare de păianjen”, corpuri monstruoase din mase moi, cranii care se scurg asemenea omletei, acestea par a fi “articolele de marcă” ale marelui maestru al suprarealismului, maniera prin care el ne poate fi spontan familiar.
Pe de altă parte, grafica artistului este mai puțin cunoscută iar lumea producției de artă mai degrabă a refuzat să se preocupe de grafica imprimată a lui Dalí datorită faptului că valul de popularizare internațională a operelor lui a cuprins, la începutul anilor ’80 ai secolului trecut, un număr mare de falsuri și reproduceri de calitate inferioară.
Între timp s-a reușit catalogarea sistematică a graficii tipărite a lui Salvador Dalí și recunoașterea ca atare a falsurilor (de cele mai multe ori ușor identificabile, de altfel), prin eforturile lui Lutz Löpsinger și lui Ralf Michler care au publicat în 1995, la editura Prestel, catalogul în două volume al creației grafice imprimate a lui Dalí, lucrare în care se regăsesc exhaustiv descrise și individual ilustrate toate lucrările originale de grafică cunoscute din lăsământul artistului; astfel s-a putut separa, într-o manieră sigură, “pleava de grâu”.

În creația grafică tipărită a geniului suprarealist găsim o lume de sine stătătoare, închisă în sine, individualizată în ansamblul creației, menită să atragă înăuntru pe oricine este dispus să stăruiască îndeaproape asupra ei. Spre deosebire de tablourile în ulei create de Dalí, în gravurile, litografiile și xilogravurile sale i se înfățișează privitorului întreaga abundență a lumii literare, filosofice și a științelor naturale din secolelor trecute până în contemporaneitate. Sub acest aspect, Dalí se alătură unei grupări de mari artiști care au ilustrat cu iscusință genul și maniera acestor arii tematice mai ales prin intermediul lucrărilor de grafică, dintre care menționăm aici gravurile lui Rembrandt, xilogravurile lui Dürer, litografiile lui Picasso precum și numeroșii ilustratori ai principalelor lucrări de literatură ale secolelor trecute între care se află Dore, Johannot și Fragonard.

De la revoluționara descoperire a artei tiparului de către Gutenberg, ideile literar-filosofice au marcat și influențat individualitatea, au determinat războaie și au făcut posibilă reconcilierea, au aprins revoluții și au aflat calea către o pace contemplativă ce a făcut posibilă conștientizarea sinelui. Încă de la începutul carierei sale artistice, Dalí a descoperit lumea graficii ca fiind o posibilitate unică de a ajunge cu arta sa la un număr mare de persoane și de a-i putea câștiga de partea artei și ideilor sale.

Vă reamintim că expoziția Salvador Dalí, Divina Commedia va fi deschisă pentru prima oară în România la Sibiu, Muzeul Național Brukenthal, la etajul I al Palatului Brukenthal și va prezenta 100 de piese de xilogravură policromă constituind ilustrațiile la Divina Commedia de Date Alighieri, comandate pentru ediția Joseph Fôret, Paris 1960, structurate potrivit celor trei tipare narative: Infernul, Purgatoriul și Paradisul.

Piesele sunt originale (prima imprimare) potrivit listei publicate de Löpsinger/Michler Bd.II, Prestel-München-New York în anul 1995.

Expoziția va fi deschisă până în data de 15 septembrie.

  www.brukenthalmuseum.ro

 

Tags: , , , , , ,


About the AuthorBack to Top ↑